Skip to main content

Stilren utbyggnad av Sveriges ambassad i Brasilia

MÅN, NOV 19, 2012 08:00 CET

Från Statens Fastighetsverk, läs artikeln i sin helhet här.

Sveriges ambassad i Brasilia har fått ett nytt utseende genom en tillbyggnad initierad av Statens fastighetsverk (SFV). Detta för att tillgodose UD:s behov av ett större kansli. Den nya kanslibyggnaden innehåller en ny reception, kontorsplatser samt ett par arbetsplatser för viseringsverksamhet. Utbyggnaden, signerad arkitektbyrån Hidemark & Stintzing, har fått sin form från ett ursprungligt motiv i ambassaden.  

Sveriges ambassad i Brasilia består av en kanslibyggnad, ambassadörens bostad med representationslokaler samt ett par villor för UD:s utsända. Den tidigare kanslibyggnaden har länge varit för liten. För att bättre kunna sköta viseringsverksamheten och ta emot gäster var UD i behov av en ny reception, nya kontorsplatser samt arbetsplatser för viseringsärenden.

Ny form med ursprungligt motiv

De ursprungliga byggnaderna, ritade av Helge Zimdahl i slutet av 1960-talet, går i vit puts och blått kakel. En tänkbar lösning för utbyggnaden hade varit att förlänga byggnaden med samma material, fönster och tak som den ursprungliga. Det visade sig dock bli svårt då mycket av det tidigare materialet inte längre gick att få tag på. Förslaget från arkitekt Jacob Hidemark blev istället att rita utbyggnaden i en avvikande utformning men med tydliga influenser från de existerande husen. Den vita putsen fick följa med liksom det blå kaklet men i ett nytt format.

Tegelrör skänker skugga

En detalj från de äldre husen som tagits upp i utbyggnaden är ett mönster av tegelrör, tidigare placerade framför mindre fönster till kapprum och toaletter. Detta motiv har fått blomma ut på den nya utbyggnaden och täcker nästan en hel vägg. Utöver att det är grafiskt intressant fyller rören en funktion då de skuggar solen samtidigt som en stor del av genomsiktligheten bevaras från insidan.

-          Vi är mycket nöjda med resultatet av utbyggnaden av Sveriges ambassad i Brasilia, både till form och funktion. I och med utbyggnaden kommer viseringsverksamheten att fungera bättre för vår hyresgäst. Brasilia är en viktig region, inte minst för svenskt näringsliv. Därför måste ambassaden ha kapacitet att ta emot många gäster, säger Berit Nilsson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Taket på den nya utbyggnaden har medvetet gjorts platt då Statens fastighetsverk planerar att förse det med solpaneler våren 2013.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Karlsson, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 08 696 70 98, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.